Βρέθηκαν 45 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KL-EVER Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801760363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIOMED Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801714623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162027501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

T-CELL PROTECT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801659469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160999301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLAMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801621258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160289401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPELLA HEALTHCARE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801417087
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156369701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801341863
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDITERRANEAN BRANDS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801089260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148822401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση