Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOHANAD HORYTANI TOY AHMAD


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147744622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146867101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDUART MALO TOY LUAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109840360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139199101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045164040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6738401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999792539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6074901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094288193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 674201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΝΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 095334728
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 776601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση