Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΙΟΚΕΦ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996586634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162525601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997586091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122785001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΓΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076112388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800638882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133483801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVENTA ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095738692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4193301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099853415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4115901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚ.ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082061118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 220501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση