Βρέθηκαν 64 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΝΤΑΤΑΛΛΑ ΦΑΟΥΖΙΕ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114074365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174933201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MESVA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802164090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171253201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128637270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 170465266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169522001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HYPERTEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801980777
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167515101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARSAMIAN & RACOVICI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162362101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133776786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124726576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154012501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΙΚΟΡ ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΧΩΒΓΑΝΕΣ ΟΝΝΙΚ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036294068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154033001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση