Βρέθηκαν 35 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ Σ. ΚΑΙ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802105876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170056201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΓΚΙΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106395911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170289801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINE GREEK JEWELRY L.P. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801863118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 022026677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3833201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HERMINA KM ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800875248
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143660001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 152456329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145293503000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GP FASHION GENERAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800745896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139366001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση