Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRIMA ORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801571411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159344701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 022026677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3833201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149376901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KERAS DESIGN Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800748200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139460501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GP FASHION GENERAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800745896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139366001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΠ-Κ ΕΡΓΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800703684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137470701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΜΤ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800632816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133146501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΜΠΟΣΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106405890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131185701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 56356564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130868701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800487983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125182701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση