Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NG SUPPLIERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801334165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123330965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149871101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΤ ΚΑΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800838695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142619601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145581464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133504801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998050417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8631601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YI LIANG GUO & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998913713
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7948801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΛΑΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078215987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7602801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999452846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5997701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999921409
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5433401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση