Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΚ SOLUTIONS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800894830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144351601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. & Ο. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997675235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΦΕΛΙΖΟΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 093462269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 551801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 091038414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 51901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση