Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801817833
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163914201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IAM GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801016913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147021201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997521770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141472107001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999644278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6117601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

T ONE OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800409446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120830101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΛΛΑΤΟΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997979199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9455901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση