Βρέθηκαν 45 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

K. TSIRIMOKOU & SIA IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 998701753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ACTIVE 

VIVLIOdESEIS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802059855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169130701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2023
  • ACTIVE 

GREEK PUBLICATIONS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801748720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162624101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2022
  • ACTIVE 

ZITA ADV. I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801562696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159190301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2021
  • ACTIVE 

SPYRIDON TOLIOS TOU KLEANTHI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 044948228
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157358801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2020
  • ACTIVE 

KLAKETA PUBLICATIONS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801203718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151666101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2019
  • ACTIVE 

ARTEGA MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801139949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150013901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ACTIVE 

NORTH ADVERTISING MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801133552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149867301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2019
  • ACTIVE 

K.STINIS KAI SIA OE


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801122469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149614801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση