Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996805939
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153317601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FIRST CRAFT BREWERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801131153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149813801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.I. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801031431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147390201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRIME PAPERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800859863
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143213901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZEN PROJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800721099
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138332401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONFIELD ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800719203
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138247201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAPER TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800683656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136192201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132408389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133118001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση