Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRINTER PLANET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801736916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162418301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998094752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122797001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TNG BARCODES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998028496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9005701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999998032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8507701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094142327
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 366001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση