Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΚΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046440533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147880201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104386132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151271401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUPRINT Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099054550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3370101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100378884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116030901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117399153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9245001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TNG BARCODES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998028496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9005701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075261311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3993101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση