Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 049135280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152803901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042230422
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148548001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVATE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800757822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139816001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997548572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134584101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099455333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3412201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση