Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801080265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148612001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΡΡΟΣ ΠΟΥΡΑΚΜΠΑΡ ΣΑΜΠΕΤ ΤΟΥ ΑΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129238385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143243301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ETCETERA OUTDOOR I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800709191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137722201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037022386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΜΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999496277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5239201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050663922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1288501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082151007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 676401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044007674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1075301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση