Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802089190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169718001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΠΛΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800331927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116647901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998353975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8135401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NIKOLLAQ LAKO ΤΟΥ VASIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 116933805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4746201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043093236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3906701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 081836035
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση