Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103316181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166497501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112976200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152626701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130336333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152622201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VETERIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800811204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141653401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALVET ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800775667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140543901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114812194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124225901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034410088
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997690343
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9557501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση