Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

G.P CIGAR ACCESSORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801703020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161800401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIQUE TRADE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801619921
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160265701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801615762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160186901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Happy2buy.gr ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801357930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155063301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NG SUPPLIERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801334165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138451538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154730501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΝΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169012495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152856301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ORIGINAL CBD Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801148854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150222601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

PRO CBD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801007443
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146826301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036512156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 86747302000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση