Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

L. TIRTASAPUTRA & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802127788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170507601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

JOY STORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801971418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167319601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153521307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800718556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138216401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΜΕΡΣΑ ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121316698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126187001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023055658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157258601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998309699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8776101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078243384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8432801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση