Βρέθηκαν 161 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800647473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133940401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REON HYDOR Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802290592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173737701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996541942
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172763901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997199761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139640801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARON ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802148342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170922401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095556024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 973301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802117200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170292101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METASTEPS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801995649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167821001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASPIRE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801991560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167732601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNISOFT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996699886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164412601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση