Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 160142642
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149040601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122191501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998312460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8247101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040070893
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5498801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050211470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2817301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094150597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 374401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση