Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NEOKLASIK ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 263 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801856569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164646701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PREMIA Ασπρόπυργος Δύο Πεύκα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801074523
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148481101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PREMIA Ασπρόπυργος Ρίκια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150496601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146658901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΥΡΙΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 151958805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145145201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158028346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141734201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VELTECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800483542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124932201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064464016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118451001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση