Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801429719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156637701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033895391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1331901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094251728
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 379901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095246476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 505101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση