Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

JARIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 801048216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147820401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2018
  • ACTIVE 

ERGOLINK ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800717511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138165201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2016
  • ACTIVE 

MARATHON PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998106177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8570701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2008
  • ACTIVE 

ΣΥΝΕΛΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 998873016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6875001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2006
  • ACTIVE 

FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094356460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1005901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-1993
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση