Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WETAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801409850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156215101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVENTA ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095738692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4193301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039188702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3796701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051105203
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2659301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94231127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094110760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121879401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση