Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118231723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161839001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801020649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147113601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΓΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076112388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800552670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128975601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997861185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 17051249000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση