Βρέθηκαν 43 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CODEVINTEC HELLAS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801938759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166622901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ACTIVE 

ASTRA GENERAL TRADING SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ACTIVE 

ITHACA TELECOMMUNICATIONS-INFORMATION TECHNOLOGY-AUTOMATION S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801521118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158422601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ACTIVE 

GLOBISMARTA S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801491552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157901301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2021
  • ACTIVE 

GEORGIOS KOUKOUVINOS TOU KONSTANTINOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 165459289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149210601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2019
  • ACTIVE 

CONNECTIVITY & SECURITY TECHNOLOGIES SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800756002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139745801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2016
  • ACTIVE 

G. VARSAMOGIANNIS KAI SIA OMORRYTHMOS ETAIREIA


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800702903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137418001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2016
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS TSIMITAKIS TOU KIMONA


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 30285104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133333001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2015
  • ACTIVE 

KMS MEDICAL PRIVATE CAPITAL COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800614208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132236301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2014
  • ACTIVE 

EXCEED SOLUTIONS - TILEPIKINONIES IDIOTIKI KEFALAIOUHIKI ETAIREIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800479290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124704601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2013
  • ACTIVE 

Σύνδεση