Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801020649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147113601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105882070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066610855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6718301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση