Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801685008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161456101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801425131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156531401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WETAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801409850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156215101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066795612
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133507501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση