Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΚΛΑΡΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. Ο.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998112215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9286001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095456375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 716201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση