Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Γ. ΚΑΛΚΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802348388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174776301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΟΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802094490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169828601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Frigoglass Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802078925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169508701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COOLPRO Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801336029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154651601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΒΑΛΑΣ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800989344
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146426501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AST SOLAR INDUSTRY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800842309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142716801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800669397
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135016901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση