Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

3BRO LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996806739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154286801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MR BEAN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801221240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152063601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIN-MARIAN BUCUR ΤΟΥ TUDOREL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 173727669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150254301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JARIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801048216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147820401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIGENA BLUSHI ΤΟΥ BESIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123311188
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148892201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MASTEREQUIP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800714883
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138005101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 032048604
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135333601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078788716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129947501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση