Βρέθηκαν 210 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DAHUA TECHNOLOGY KFT GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996648235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165201501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE BASTIAT COMPANY LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996653325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164409601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NISI YACHT SALES CO. LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996653337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164370701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VRELIUS PROJECTS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996647423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164294901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLASTONE LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996646371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162903701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BAYROCK MARINE LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996652107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162254301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVERKIO HOLDINGS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996690831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162123501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LASKENTRO HOLDINGS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996865198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161514501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) COMPANY LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996689186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160918901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTIVE ENTERPRISE S.R.L. GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996727889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160305001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση