Βρέθηκαν 50 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KATARAS S.G. CNC MACHINING P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801813674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163836801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2022
  • ACTIVE 

3M TRADING P.C


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801788439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163334701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2022
  • ACTIVE 

FF MEDICAL & WELLNESS ETERORRYTHMI ETAIREIA


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801749924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162642501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ACTIVE 

ATHENS MEDICA DIABETES TECHNOLOGIES COMMERCIAL SOCIETE ANOMYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ACTIVE 

REWAY P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ACTIVE 

DENTALCORE G.P.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801575968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159432801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2021
  • ACTIVE 

ELSET SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801536525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158708501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2021
  • ACTIVE 

GDM ASSETS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800950462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145592201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2020
  • ACTIVE 

OMALON P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801340215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-05-2020
  • ACTIVE 

3BRO LIMITED YPOKATASTIMA ALLODAPIS


Νομική Μορφή FOREIGN LTD
Α.Φ.Μ 996806739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154286801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ACTIVE 

Σύνδεση