Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

REWAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAGNITECH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801581914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159551501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800694984
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136882601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPLA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094079291
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 313801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση