Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GXMJ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801263739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153006301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147048548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151492301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139843279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΚΛΑΡΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. Ο.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998112215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9286001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑ ΝΤΟΥΦΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΙΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076811243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5808101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099937764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4097601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052445810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3340501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση