Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Frigoglass Services ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802078925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169508701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R&M ALUMINOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801882599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165124601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801618198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160233801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147048548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151492301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139843279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145834601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073092240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126589301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115911631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119834801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132073155
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9514301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση