Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YLEM 3D ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801486763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157814901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DCNT ENTERPRISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801025842
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147240001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997981299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8656501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998684531
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 049008543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147202301000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση