Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801515204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158320801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΥΛΑΔΙΚΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801407727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEEN GLOBAL TRADE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151301201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LEO VI IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800851540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142999201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIVERSAL CONTACT CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800733209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138830001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103337465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129139201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORLD TWENTY FOUR SEVEN EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800518097
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126929501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 69222839
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124484701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 56940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΕΠΠΑΣ-Α. ΜΑΚΡΗΣ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800407293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120684001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση