Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE BEST AUTO CARE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801628051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160404001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801304935
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153975301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOTOR OIL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800629166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132914301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Shell & MOH Ανώνυμος Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίμων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094307095
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122243501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094472979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση