Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Θ.ΚΑΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801272700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153221601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2019
  • ACTIVE 

DETRA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801268700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153122601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ACTIVE 

ONE HAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 801238153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152424804000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ACTIVE 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 037258737
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150126101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2019
  • ACTIVE 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 129384628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149757801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ACTIVE 

WINNER BATTERY ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800915588
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144837101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2018
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΝΑΖΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 068604739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150619301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ACTIVE 

SLIP STOP HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800777821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140619101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2016
  • ACTIVE 

DT OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800751461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139582801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2016
  • ACTIVE 

Σύνδεση