Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Heygaz Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801589739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159686801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801316817
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154255301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ UPSTREAM ΙΟΝΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801316922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154257901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801316878
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154256801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801316971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154258801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ PROTONIUM ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996826333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152764901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEMENTO INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση