Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THRIACON Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801216308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151958901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137606451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149087701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800654570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134277001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128630895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133654701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9618801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999591336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5746201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094229119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3111101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση