Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRECASTEVO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801892661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165294301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051164670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144921901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999591729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5769901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση