Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LARWORKS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191518
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151427501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RED LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999508698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5362001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094252995
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 726001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση