Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AQUA EVOLUTION EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801099401
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149075201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRYACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH TEXNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800883261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143916901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAZA NUOVA ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800841061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΛΟΥΧΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035505978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115883301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.& Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997886954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9638701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077596296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4644501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094494879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2412801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082991174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 970001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση