Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801726290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162237401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADRIATIK LATO ΤΟΥ LIRIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133550054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153965501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142840633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149598201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΘΑ ΓΚΡΟΥΜΑ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066557799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149506601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103790850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141610101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLK ALUMINIUM P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800794461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141133601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128630895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133654701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUSTAINABLE ALTERNATIVE NEW ENERGY TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800320716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115904201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση