Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128686880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122824201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 082192708
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7892801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998938406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6631601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035691629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1176601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Ι.Α.ΚΟΡΔΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094286901
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 864501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση