Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146658901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158028346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141734201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143370493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERPLANTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800414770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121187101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998911210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6602701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099016999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5128601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099327490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3597201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099029645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047452695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3502501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131762737
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147996901000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση