Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801496989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157994601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114057504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153379501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077061112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149428501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΙΟΛΑΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999195340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6773101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095475734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2864501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084051201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2604101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤ.ΚΟΝΤΟΒΑΣ - Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082489750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 711901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094188053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 394301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043468757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145049601000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση