Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ - ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801178698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150931601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PharmaPath ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800783298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140760301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMILE PERFECTION.HDC MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800510524
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126486501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ Α - ΦΑΝΕΝΟΥ E ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997838170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9427301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση